ശ്രീകൃഷ്ണ വിഗ്രഹം വീട്ടിൽ ഉണ്ടോ? ഭക്തർ ഇത് അറിയാതെ പോകരുത്….

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ അനേകം അവതാരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഭഗവാന്റെ ദ്വാര യുദ്ധത്തിലെ അവതാരമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ധർമ്മപുനസ്ഥാപനത്തിനായി അന്ന് ഭഗവാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചു ശേഷം ഭഗവാൻ ദ്ദേഹം വെടിഞ്ഞതോടു കൂടി കലിയുഗം ആരംഭിച്ചു കലിയുഗാവസാനത്തിൽ കലക്കി ഭഗവാനായി വിഷ്ണു ഭഗവാൻ വീണ്ടും അവതരിക്കുന്നതാണ് വീണ്ടും അധർമ്മം ഭൂമിയിൽ പുനസ്ഥാപിക്കുവാൻ ആയിട്ട് .

   

ഭഗവാൻ വീണ്ടും അവതരിക്കും ഭഗവാനെ ഇന്നും ഏവരും സ്നേഹത്തോടെയും ഭക്തിയുടെയും ആരാധിക്കുന്നു ഒരു അമ്മയ്ക്ക് തന്റെ മകനെ പോലെയും ഒരു കുട്ടിക്ക് നല്ലൊരു കൂട്ടുകാരനായി ഒരു ഉത്തമ പുരുഷനോ മായും എല്ലാം ഭഗവാനെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതും അതിനാൽ എല്ലാ പ്രായത്തിലും ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് എന്നതാണ് വാസ്തവം എല്ലാ പ്രായത്തിലുള്ള വ്യക്തികളുടെ കൂടെയും പല രൂപങ്ങളിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഒട്ടുമിക്കവരുടെയും വീടുകളിൽ .

അഥവാ ഏവരുടെയും വീടുകളിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതുമാണ് എന്നാൽ വിഗ്രഹത്തോടൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രത്തോടൊപ്പം ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യുന്നത് വളരെ വിശേഷണം തന്നെയാകുന്നു ഈ കാര്യം എന്താണ് എന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വാസ്തുപ്രകാരം ശ്രീകൃഷ്ണ വിഗ്രഹമോ ചിത്രമോം വീടുകളിൽ ഉള്ളത് ഭാഗ്യം കൊണ്ടു വരുന്നതാകുന്നു അതിനാൽ വാസ്തുപ്രകാരം ഏറ്റവും ശുഭകരമായ ഒരു വസ്തു തന്നെയാണ് .

ശ്രീകൃഷ്ണ വിഗ്രഹം അഥവാ ശ്രീകൃഷ്ണ ചിത്രം എന്നു പറയുന്നത് എന്നാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നാം പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് തെറ്റായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ ദൗർഭാഗ്യം വിട്ടോ ഇല്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം ഈ കാര്യം ഏതെല്ലാമാണ് എന്നും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വിശദമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *