ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ വഴിപാട് മുടക്കം കൂടാതെ മൂന്ന് തവണ കഴിച്ചാൽ…….

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കലിയുഗത്തിൽ നാം പലവിധത്തിലുള്ള കഷ്ടതകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നതാണ് എന്നാൽ ഈശ്വരനാമം പറയുന്നതിലൂടെ പോലും നമുക്ക് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണെന്ന് കലിയുഗം എന്നു പറയുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ കലിയുഗത്തിൽ ഇന്ന് പലവിധത്തിലുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഭഗവാനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തർക്ക് ഏതുനിമിഷവും ഭഗവാനെ വിധി വിളിക്കുന്നതിലൂടെ .

   

അപ്പോൾ തന്നെ പല പ്രാപ്തി ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും വന്നുചേരുന്ന അനുഭവം പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്നതുമാണ് ഒരു ആപത്ത് ഭക്തനെ പിണയുന്ന നിമിഷം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്ന നിമിഷം ഭഗവാൻ പല രൂപത്തിൽ പല ഭാവത്തിൽ നമ്മുടെ മുൻപിൽ വരുന്നതാകുന്നു പല രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ മുൻപിൽ അവതരിച്ചാലും അത് ഭഗവാനാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എല്ലാം പിന്നെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് ഭഗവാനായിരുന്നു എന്ന് പലർക്കും സംശയം തോന്നുന്നത് പിന്നീട് കുറച്ചുകൂടി കഴിയുമ്പോൾ അത് ഉറപ്പിക്കുകയും തന്നെ ചെയ്യും.

ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അന്ന് വന്നതും ആ അനുഭവം എനിക്ക് തന്നത് എന്നും നാം ഓർക്കുന്നതാകുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവം നിരവധി പേർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതുമാണ് ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണ് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നവരെ ഭഗവാൻ കൈവിടുന്നതെല്ലാം ഏത് ആപത്തിലും ഭഗവാൻ മുന്നിലുണ്ടാകും അവർക്കുവേണ്ടി ഭഗവാൻ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കുന്നതായിരിക്കും.

എന്നാലും പലരും ഭഗവാനെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ആകുന്നു കാരണം അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള പല അവസരങ്ങളിലും ഭഗവാനെയും അവരെ സഹായിക്കുന്നില്ല എന്ന പരിഭവം ചിലർക്ക് ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇതൊരു പരീക്ഷണ കാലമാണ് എന്ന് പലപ്പോഴും അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *