ശിവരാത്രി ദിവസം ഈ 7 നാളുകാർ നിർബന്ധമായും ശിവ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകണം,മറക്കല്ലേ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സകല ഐശ്വര്യങ്ങളും നൽകിക്കൊണ്ട് മഹാദേവന്റെ പൂർണ്ണ അനുഗ്രഹവും നൽകിക്കൊണ്ട് മറ്റൊരു ശിവരാത്രി കൂടിയും കടന്നുവരുകയാണ് മാർച്ച് എട്ടാം തീയതി ആണ് ഈ വർഷത്തെ ശിവരാത്രി അതായത് വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച ഈ ഒരു ശിവരാത്രി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നുവരുമ്പോൾ ജീവന്റെ രാത്രിയും ശിവാനുഭവങ്ങളുടെ രാത്രിയും മംഗളാ അനുഭവങ്ങളുടെ രാത്രിയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ.

   

ചിലർ നക്ഷത്രക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭഗവാനെ പോയി ദർശിക്കേണ്ട ആവശ്യകത വളരെ കൂടുതൽ തന്നെയാണ് അതായത് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന നക്ഷത്രക്കാർ നിർബന്ധമായിട്ടും ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ശിവ ഭഗവാനെ കണ്ട് തൊഴണം അന്നത്തെ ദിവസം ശിവരാത്രി ദിവസം സന്ധിക്കുകയും നിങ്ങൾ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ഭഗവാനെ കണ്ട് തൊഴുതു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ കരുതാം .

ഭഗവാൻ നിങ്ങൾക്കായിയും കാത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ നക്ഷത്രക്കാർ നിർബന്ധം ആയിട്ടും ഇപ്രാവശ്യം ശിവരാത്രിക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി തിരിക്കേണ്ട നാളുകൾ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഈ നാളുകാര് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും പറയണം ശിവരാത്രി ദിവസം ദീപാരാധന ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *