ശനി കാലം ജ്യോതിഷത്തിൽ ഈ 5 നാളുകാർ അറിയണം, ശ്രദ്ധിക്കണം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യവും സമ്പൽസമൃദ്ധിയും സന്തോഷവും കൊണ്ടുവന്ന് നിറയ്ക്കുവാനും അതേസമയം കഷ്ടകാലവും ദുരിതവും സർവ്വനാശവും ഒരുപോലെ കഴിയുന്ന ദേവനാണ് ശനിദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശനിദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു കണിക നമ്മളുടെ മേൽ വന്ന പതിച്ചുകഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് നേടാൻ സാധിക്കാത്ത ഒന്നും.

   

തന്നെ ഇല്ല എന്ന് പറയാം അതേസമയം ശനിദേവന്റെ ദോഷമാണ് ശനി ദോഷമാണ് നമ്മുടെ മേൽ വന്ന് പതിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഷ്ടകാലവും ദുരിതവും കണ്ണീരും വിട്ടു ഒഴിയുകയില്ല എന്ന് പറയുവാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ രണ്ട് വിഭിന്ന തലങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കാനും നമ്മളെ രക്ഷിക്കുവാനും പോകുന്ന ദേവനാണ് ശനിദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ജ്യോതിഷത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥാനം ശനിദേവന് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *