കല്ലറയിൽ ബന്ധുക്കൾ കണ്ട അതി ഭീകരമായ കാഴ്ചകൾ

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം തികച്ചും വിശ്വസിക്കാനാകാത്ത ഭയപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവങ്ങൾ ആകസ്മികമായി നടന്നുവരുന്നത് നമുക്ക് കാണാറുണ്ട് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത തരം ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളുടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞെട്ടിപ്പോകും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്.

   

ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുക സംഭവം നിമിഷം നേരം കൊണ്ട് വയറിലായി മാറി യുവതിയടക്കം ചെയ്തശേഷം കല്ലറയിൽ നിന്ന് കലർച്ച കേൾക്കുന്നത് പരിസരിവാസികളുടെയും പരാതിയും പിന്നീട് കല്ലറ തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാവരും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടിപ്പോയി യുവതിയുടെ മതദേഹത്തിൽ നെറ്റിയിലും കൈകളിലും .

മുറിവുകൾ യുതിയടക്കം ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പും ഇത്തരത്തിലുള്ള മുറിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മാത്രമല്ല ശവപ്പെട്ടിയിൽ അറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു മൃതദേഹം കണ്ടത് വിരലുകൾ ശവപ്പെട്ടിയിൽ അടർന്നു കിടക്കുന്നു കല്ലറ പൊളിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് ചൂടുണ്ടായിരുന്നു ചിലർ പറയുന്നു ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവൻ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *