അടുത്തിടെ കണ്ടെത്തിയ ഏറ്റവും വിചിത്രമായ ജീവികൾ!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമുക്ക് അറിയാം ദിവസവും ശാസ്ത്രജ്ഞർ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ അടുത്ത് ആയിട്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടുപിടിച്ച കുറച്ച് വിചിത്രമായ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് .

   

ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗും അതേപോലെതന്നെ പുതിയൊരു അറിവും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പേജ് ഫോളോ ചെയ്ത് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കറുപ്പ് നിറമുള്ള പക്ഷിയും ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഉത്തരം കാക്ക എന്നാണ് പക്ഷേ കാക്കയെക്കാളും കറുത്തിട്ട് അതായത് ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കറുപ്പ് നിറമുള്ള പക്ഷി മയിലുകൾ ഒക്കെ ചിറകുവിടർത്തുന്നത് .

പോലെ ഈ പക്ഷികളും അവരുടെ ചിറകുകൾ ഉണർത്താറുണ്ട് പക്ഷേ മയിലിനെ പോലെ വലിയൊരു പക്ഷി ഒന്നുമല്ല ഇത് വളരെയധികം ചെറുതും അതേപോലെതന്നെ ഇവരെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുമാണ് 1930 ൽ ബയോളജി സ്റ്റാൻഡ് ആണ് ഇതിനെ കണ്ടെത്തിയത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *