റേഷൻ വിതരണത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾ ഫെബ്രുവരി 5 മുതൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മൂന്ന് പ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ ആണ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ അറിയിപ്പ് മഞ്ഞാറൻ കാർഡിന് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നാല് മാസമായി പഞ്ചസാര ലഭിക്കുന്നുണ്ടായില്ല ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലും പഞ്ചസാര മഞ്ഞ കാടുകൾക്ക് എല്ലാം എന്നാൽ അടുത്തമാസം മുതൽ ഇവർക്ക് പഞ്ചസാര ലഭിക്കും റേഷൻ കട വഴിയും.

   

മഞ്ഞ റേഷൻ കാർഡുകൾക്കുള്ള പഞ്ചസാരയുടെ സബ്സിഡി കാലാവധിയും 2026 മാർച്ച് 36 വരെ നീക്കുവാൻ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചതായി അറിയിപ്പ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രതിമാസം 18 രൂപ 50 പൈസയ്ക്കാണ് നൽകുന്നത് അടുത്ത അറിയിപ്പ് ഫെബ്രുവരി റേഷൻ വിതരണം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ മഞ്ഞ റേഷൻ കാർഡിന് 30 കിലോ അരിയും 3 കിലോ ഗോതമ്പും സൗജന്യമായും രണ്ടു പാക്കറ്റ് 7 രൂപ നിരക്കിലും ലഭിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

https://youtu.be/ZBnfewua1kg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *