റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക്മാർച്ച് 11 തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ 3 അറിയിപ്പ്

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം മാർച്ച് 11 മുതൽ എല്ലാ റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പുകൾ ആണ് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതിനു മുൻപായി പേജ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഫോളോ ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് കൂടി തരുക ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് അറിയിക്കാനുള്ള സർവ്വ തകരാറുമൂലം മാർച്ച് 10 വരെ നിർത്തിവച്ചിരുന്ന റേഷൻ കാർഡ് മാസ്റ്ററി തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ പുനരാരംഭിക്കും .

   

മുൻഗണന റേഷൻ കാർഡുകളായ മഞ്ഞ പിങ്ക് റേഷൻ കാർഡിൽ ഉള്ള മുഴുവൻ അംഗങ്ങളുമാണ് റേഷൻ കടകളിൽ എപിയും മിഷനിൽ വിരൽ അമർത്തിയിട്ട് കെവൈസി അപ്ഡേഷൻ നടത്തേണ്ടത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിലവിൽ കാർഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിരലടയാളം റേഷൻ കടയിലെയും മിഷനിലൂടെയും അത് റേഷൻ കാർഡിൽ ഉള്ള ആൾ തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയാണ് .

അതായത് ഈ റേഷൻ കാർഡിലെ അംഗം കേരളത്തിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്നും മരിച്ചുപോവുകയും വിദേശത്ത് പോകുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കെവൈസി അപ്ഡേഷൻ ചെയ്യുന്നതും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവൻ കാണുക.

https://youtu.be/GK3GBEJ-Yaw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *