ഭാര്യയുടെ അഹങ്കാരം മാറ്റാൻ ഈ ഭർത്താവ് ചെയ്ത പണി കണ്ടോ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എന്തെങ്കിലും ഒരു പരാതി എന്നും അവൾക്കുണ്ടാകും എന്നാലും അതെല്ലാം കേട്ടിരിക്കാൻ മറ്റൊരു സുഖമാണ് പിന്നെ മോളും ഞങ്ങളുടെ കൂടെയും ലൈഫിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവളുടെ സംശയം ഉമ്മ എപ്പോഴും എന്നോട് സ്വകാര്യത്തിൽ പറയാറുണ്ട് നീ ഇങ്ങനെ സങ്കടമുണ്ട് ഷിബുവും ഒരു കുഞ്ഞു ഉണ്ടാകുന്നത് അവളുടെ പരാതിയെല്ലാം തീരും നീയൊന്ന് ക്ഷമിക്ക് മാലാഖയെ പോലെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ സമ്മാനിച്ചിട്ടായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ കാശ്മീരിലേക്ക് വണ്ടി കയറിയത് അടുത്ത 27ന് ഞങ്ങളുടെ മോൾക്കും ഒരു വയസ്സ് തികയുകയാണ് .

   

ആർമി ലൈഫ് തുടങ്ങിയതിൽ പിന്നെയും നാടിനേക്കാൾ ബന്ധം ബോർഡറിൽ ആയിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണല്ലോ ഒരു പട്ടാളക്കാരന്റെ ജീവിതം രണ്ടാം ഭാര്യ എന്ന പദവി സ്വന്തം ഭാര്യക്ക് കൊടുക്കാൻ ആകുവോ ആദ്യ പരിക്കുള്ള യോഗ്യത രാജ്യത്തിന്റെയും കനിഞ്ഞു നൽകണം അത് അവിടുത്തെ ഒരു ചട്ടമാണെങ്കിലും എനിക്ക് എന്റെ ശംനം അവൾ അല്ലാതായി തീരുമോ അതേപോലെതന്നെ എന്റെ രാജ്യം എനിക്ക് ഒരുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് .

ഓരോ മനുഷ്യരുടെയും ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിനാണല്ലോ സ്വയം ഇഷ്ടത്തോടെ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആദ്യമായി ഞാൻ ഒരു ഉപ്പയാകാൻ പോകുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ഉള്ള അതേ സന്തോഷമാണ് ആദ്യമായി കേണൽ എന്ന പദവി കിട്ടിയപ്പോഴും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നത് കേണൽ ഷാഹിയിൽ എന്ന പദവിയിലേക്ക് എന്നെ എടുത്തുയർത്തിയത് .

എന്റെ രംനമോളായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു അവൾ ജനിച്ച ദിവസം എന്തൊക്കെയായിരുന്നാലും കാലം തെറ്റിപ്പിക്കുന്ന മഴ പോലെയും എന്നെങ്കിലും കിട്ടുന്ന ഒരു ലീവിൽ മാത്രമായിരുന്നു ഷംനയെയും റെന്നമോളേയും കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് ലഭിച്ചത് ഒരു പട്ടാളക്കാരനെ ചേരാത്ത ഒന്നാണ് മൂടിവച്ച് സ്വഭാവം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ തുറന്നു പറയാം ഇതിന് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *