പ്രവചന വീഡിയോ സത്യമായി ,

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഈ മഹാമാരിയെ കുറിച്ച് യൂട്യൂബിലൂടെയും ഒരു വർഷം മുൻപ് ഒരു പ്രവചനം നടത്തിയും യൂട്യൂബിലൂടെയും വൈറലായയെ അഭീകയെ കുറിച്ച് അറിയാം ഈ മഹാമാരിയുടെ അന്ത്യം എന്തായിരിക്കും എന്ന് ജനങ്ങളെ ഭയത്തിൽ എപ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ അവസാനം എന്നും ആശങ്കയിൽ ആരും അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറാതെ നിൽക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ദുരിതം ഒരു കൊച്ചു കുട്ടി മുൻകൂട്ടി നടത്തിയ പ്രവചനമാണ് ഇതെന്ന് അറിയുമ്പോൾ അത്ഭുതമാണ് .

   

2019 ഓഗസ്റ്റ് 22 നാനാ വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് അഭിക്കയുടെ പ്രവചനം യാഥാർത്ഥ്യമായി എന്നതാണ് വാസ്തവം ആത്മീയതയെ അത്രയധികം ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്ത് തന്നെ ഇതിനെയും ഏറ്റവും അധികം പ്രചാരണം കിട്ടാൻ കാരണം ഏതായാലും 14 വയസ്സുകാരനായ ഇന്ത്യൻ വംശജനായ അഭീകര എന്ന കുട്ടി തലമുതിർന്ന ഒരു ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതന്മാരെ എത്രയോ ഉയരങ്ങളിലെത്തിയ ഓർക്കുമ്പോൾ അഭിമാനം തോന്നുന്നു വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകില്ല ചൂട് അമിതമാകും.

എന്നൊക്കെ പ്രവചിച്ചയും ഒന്നും നടക്കാതെ പോയപ്പോൾ ചില പ്രവചനങ്ങൾ തന്നെ ജനങ്ങൾ വെറുത്തു ഇതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന വിപത്തുകളെ പറ്റി അത് ഏതെല്ലാം രാജ്യത്തെ ബാധിക്കും ഏതെല്ലാം വ്യവസായത്തെ ബാധിക്കും എന്നൊക്കെ വിശദമായി പറയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടി ജോതിഷം പ്രവചനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെയും കാപട്യം ഇല്ലാത്ത നഗ്നസത്യം എന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ ഒരു നിമിഷം നമിച്ചു പോകുന്നു ഈ കൊച്ചുവും കുട്ടിയുടെ മുൻപിൽ ചൈനയെ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കും.

എന്നും വിമാന കമ്പനികൾ വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുമെന്ന് താങ്കളുടെ മുന്നറിയിപ്പും എത്ര ശരിയായിരുന്നു 2019 നവംബർ മാസത്തിനും 2020 ഏപ്രിലും ഇടയിലായിരുന്നല്ലോ ഇത് സംഭവിക്കും എന്നും കുട്ടി ജോതിഷം പ്രവചനം ചിലർ ഇതിനെയും അന്ധവിശ്വാസവും യാദൃശ്ചികം എന്നും പറയുമ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *