ഫോൺ മോഷ്ടാവിനെ കണ്ടു പിടിച്ചു പിന്നീഡ് സംഭവിച്ചത്

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വാർക്കപ്പണിക്ക് വന്ന ഒരാളുടെ വില കൂടിയ ഫോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടു ആളെ പിടിക്കപ്പെട്ടു നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു എട്ടാം ക്ലാസിലുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു അത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഒരു ഓൾ ഗ്രാമത്തിലെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ വർക്ക് പണിക്ക് എന്ന പണിക്കാരന്റെ മൊബൈലും മോഷണം പോയിയും അവിടെ ആകെ ആ പരിസരം ആകെ തിരച്ചലായി കാരണം .

   

ആ മൊബൈൽ വാങ്ങിയിട്ട് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഏകദേശം 30000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വിലയുള്ള ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ആയിരുന്നു എല്ലായിടത്തും പരിശോധന നടത്തിയും കാരണം ആ വീട്ടിലേക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ആരും അവിടേക്ക് കയറി വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ഇത് ആര് കളവ് നടത്തി എന്നുള്ള പരിശോധനയ്ക്കു.

ഒടുവിൽ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ സ്ത്രീ പറഞ്ഞും ഇവിടെ രണ്ടു കൊച്ചു പയ്യന്മാരെ കുറിച്ച് നേരത്തെ ഇവിടെ തിരിഞ്ഞു കളിച്ചിരുന്നു അവർ ആണോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം ഉണ്ട് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നില്ല ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *