പെൻഷൻ കുടിശ്ശിക 8000 മെയ് മാസത്തിൽ നിങ്ങളറിയേണ്ട പ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷനുകൾ വാങ്ങുന്നവർ ഈ മെയ് മാസത്തിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട നാല് അറിയിപ്പുകൾ ആണ് വീട് എന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പേജ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഫോളോ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക് കൂടി ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ അറിയിപ്പ് കഴിഞ്ഞവർഷം നടത്തിയ അവാർഷിക .

   

മാസ്റ്ററിങ് അഥവാ ലൈവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ഇപ്പോഴും ക്ഷേമ പെൻഷൻ ഒക്കെ വിതരണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 2024 ലും തുടർച്ചയായിട്ടും സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷനുകൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ വാർഷിക മസ്റ്ററിങ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പോലെയുള്ള രേഖകൾ ആവശ്യമാണ് കഴിഞ്ഞവർഷം ഈ സമയത്തൊക്കെ മാസ്റ്ററിങ് തുടങ്ങിയിരുന്നു.

എന്നാൽ ഈ വർഷം ഇങ്ങനെ കുറിച്ചുള്ള അറിയിപ്പ് ഒന്നും ഇതുവരെ സർക്കാർ നൽകിയിട്ടില്ല മെയ് മാസം ഒന്നും മുതൽ ഈ വർഷത്തെ മസ്റ്ററിങ് ആരംഭിക്കുമോ എന്ന് പലരും കമന്റ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞതേയുള്ളൂ ജൂൺ മാസം ആകും റിസൾട്ട് വരുവാൻ ആയിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/b6fYRMo_lIA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *