മൂന്നിൽ ഒരു ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കൂ.. തൊടുകുറി ശാസ്ത്രം…

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ തൊടുക്കുറി ശാസ്ത്രത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സത്യമുള്ള ശാസ്ത്രമാണ് തൊടുകുറി ശാസ്ത്രം എന്നു പറയുന്നത് അപ്രകാരം നിങ്ങളുടെ തൊടുകുറി ശാസ്ത്ര തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളാണ് സ്ക്രീനിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചിത്രം തെരഞ്ഞെടുത്ത നിങ്ങളുടെ തൊട്ടുകുറി ബലങ്ങൾ .

   

നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അതിനായി നിങ്ങൾ കണ്ണുകൾ അടച്ചയും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട ദേവനെ ദേവിയെയും മനസ്സിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ചിത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് ചിത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ എന്ത് ആഗ്രഹത്തിന്റെ മേൽ ആണോ ചിത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും അതുതന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നതാണ് പറയാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ചിത്രമാണ് നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പായും നടക്കും.

എന്ന് തന്നെയാണ് തൊടുകുറി ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നല്ല സ്വഭാവമുള്ള വ്യക്തികളാണ് ഈശ്വരവിശ്വാസമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആരോടും പിണക്കമോ പരിഭവമോ ഒന്നും വെച്ചുപുലർത്താം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിൽ ഒന്നും കാണിക്കാത്ത വ്യക്തികളാണ് നിങ്ങൾ വളരെയധികം അറിവ് നിറഞ്ഞ വ്യക്തികളാണ് അന്വേഷണം ബുദ്ധിയും .

നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം നിങ്ങൾ പെരുമാറുന്ന ഓരോ രീതിയും നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളുമായി നിങ്ങൾ വേഗം പൊരുത്തപ്പെടുന്നവരും ആണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളിൽ സ്വഭാവം വളരെയധികം ഇഷ്ടം തന്നെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *