ട്രെയിനിൽ പോകുന്നവർ ടണലിനടുത്ത് ഒരു സ്ത്രീരൂപം കാണുന്നു യാത്രക്കാർ ഞെട്ടിപ്പോയി

ടിയോ ടാക്കി ടണൽ ജപ്പാനിലെ ഏറ്റവും നീളവും ഭയാനകവുമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശസ്തമായ തിയോട്ടാക്കി തണൽ എന്ന് പറയുന്നത് അയൽപട്ടണം ആയാം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒറ്റവലി പാതയാണ് തിയോട്ട ആക്കി തരണം എന്ന് പറയുന്നത് അക്രമത്തിന്റെയും ദുഷ്കുലങ്ങളുടെയും ആത്മാ വിന്റെയും ചരിത്രമുള്ള ടിയോട്ട ഒരു നിർഭാഗ്യങ്ങളുടെയും ഒരു കേന്ദ്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ 1927 മുതൽ 1928 വരെ നിർമ്മിച്ച അറ്റ് കോയ റെയിൽവേയുടെയും ഭാഗമായി ഏകദേശം 500 മീറ്റർ നീളമുണ്ട് അടിമകളാണ് നിർമ്മിച്ചത്.

   

എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന അടിമ എന്ന പദം തൊഴിലാളികൾക്ക് ശമ്പളം ഇല്ലാത്ത നിയമപരമായി ജോലി ചെയ്തതിനാൽ അപകടങ്ങളിലും കഠിനമായ തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങളിലും മരണം അടഞ്ഞ തൊഴിലാളികൾ റെയിൽവേ സംഭവങ്ങൾ പരിസരത്ത് വലിഞ്ഞു കയറി വന്നവർ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെ നിരപടി മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ മരണങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾ രാത്രിയിൽ ഈ ദുരന്തത്തിലൂടെ അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞ നടക്കുന്നത് കാണാം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

തുരംഗത്തിന് 444 കിലോമീറ്റർ നീളമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന കിമ്പതം വിധികൾക്കൊപ്പം ഒരു നിർഭാഗ്യകരമായ സംഖ്യയാണ് തുരംഗത്തിന്റെ പ്രവേശന കവാടങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന റോഡ് മീറ്ററുകളിലും ഏതെങ്കിലും കാർ മീറ്ററുകളിൽ നാല് എന്ന സംഖ്യ പ്രതിഫലിക്കുന്ന പക്ഷം ആക്രമസക്തവും വേദന ജനകവുമായ സംഗീത കൊണ്ടുവരുമെന്ന് തുരംഗത്തിന് പുറത്തുള്ള ട്രാഫിക് സിഗ്നലുകൾ രാത്രിയിൽ ചുവപ്പിൽ നിന്ന് പച്ചയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറുകയും എതിരെ വരുന്ന.

ട്രാഫിക്കിൽ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും എന്നും അവകാശവാദങ്ങൾ ഉണ്ട് വനപ്രദേശത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ടതിനാൽ ഈ പ്രദേശം ഒരു ആത്മഹത്യ സ്ഥലമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു തുരങ്കത്തിന്റെ പ്രവേശന കവാടത്തിനു മുകളിലുള്ള റോഡിൽ നിന്നും ഒരു സ്ത്രീ ചാടി മരിച്ചതായി ഒരു കിൻപതേന്തിയുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *