ആദ്യ.രാത്രയിൽ ഭർത്താവിനോട് ഭാര്യാ കാമുകനുമായിട്ട് സ്കൂളിൽ നടന്ന സംഭവം പറഞ്ഞപ്പോൾ..

ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷവാനായ മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ കിടക്കയിൽ നിവർന്നു കിടന്ന് പുഞ്ചിരിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയും ശരിയാണ് ആ മനസ്സിനെ സന്തോഷം മുഖം പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിലും മുഖം മനസ്സിന്റെ കണ്ണാടി ആണല്ലോ എന്നിട്ടും എന്റെ മുഖം സത്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുന്നത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ എന്നെ സഹായിക്കുന്നത് പതിവുപോലെ ഒരു പഞ്ച് സമ്മാനിച്ചും എന്റെ പുഞ്ചിരിയും എന്നും അദ്ദേഹം സമ്മതം മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ .

   

ഇതും ആഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയുള്ളൂ ആനന്ദ് കെഎസ്ഇബിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച എൻജിനീയർ വിദേശത്തേ എൻജിനീയറായിട്ട് ജോലി നോക്കുന്നതും ഒരേ ഒരു മകളായ പൊന്നുകൊണ്ട് വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച കടമകൾ പൂർത്തീകരിച്ചു ജീവിതം മുഴുവൻ ആഘോഷകരം ആക്കിയ മനുഷ്യ പിന്നെ കുറച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *