യുവാക്കളുടെ സ്കൂട്ടറിലുള്ള പോക്ക് കണ്ട് കാറുകാർ മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തിട്ടും കൂസാതെ യുവാക്കൾ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഗോവയിലൂടെ മദ്യപിച്ച് സ്കൂട്ടറിൽ യുവാക്കളുടെ വീഡിയോ രണ്ട് യുവാക്കളുടെ സ്കൂട്ടറിൽ ഉള്ള പോക്ക് കണ്ട് കാറുകാർ .

   

മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തിട്ടും ഒരു മുസ്ലിം ഇല്ലാതെ പോകുന്ന രണ്ടു ബൈക്ക് യാത്രക്കാർ ഈ രണ്ടു യുവാക്കൾ മദ്യപിച്ചിട്ട് സ്കൂട്ടറുകൾ കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *