ദൈവങ്ങളുടെ വിഗ്രഹവും ചിത്രവും ആര്‍ക്കും നല്‍കല്ലേ..? നിങ്ങള്‍ക്കും ദോഷം.

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരും പലതരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളുടെ അവരുടെ ദൈവങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളും വിഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ നൽകാറുണ്ട് അത് അവർക്കോ നിങ്ങൾക്കും ദോഷകരമാണോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലതാണോ എന്നൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാനുള്ളത് എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും അപവാടകം തന്നെയാണ് അവരുടെയും ദൈവവിഗ്രഹങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും എന്നു പറയുന്നത് അപഹാരധിക്കുകയും.

   

വിശ്വസിക്കുകയും ആത്മീയ ബന്ധത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് ആരാധനാലയങ്ങൾക്ക് പുറമേ പലരുടെയും വീടുകളിലും ദൈവ വിഗ്രഹങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് വിഗ്രഹങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും പലപ്പോഴും സമ്മാനങ്ങൾ യും നൽകപ്പെടുന്നുണ്ട് ശ്രീ കർത്താവിനെയും ആശംസകളും ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളും കൈമാറുക .

എന്ന നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ആയിരിക്കാം പലപ്പോഴും ഇത്തരം സമ്മാനങ്ങൾ നിങ്ങൾ നൽകുന്നത് എന്നാൽ ഇത് എപ്പോഴും നല്ല തീരുമാനം ആയിരിക്കില്ല കാരണം മനസ്സിലാക്കാൻ ജ്യോതിഷ ശാസ്ത്രപരം വാസ്തുശാസ്ത്രപരവും ആയികാഴ്ച പാട്ടിൽ നിന്ന് ഈ ആചാരം പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരാൾ ഒരു ദൈവവിഗ്രഹം സമ്മാനിക്കരുത്.

എന്ന വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നതിന്റെ കാരണം സ്വീകർത്താവിനെ അനുയോജ്യമല്ലാത്ത വിഗ്രഹം നിങ്ങളുടെയും ബന്ധത്തെ വഷളാക്കുകയും അവരുടെ ഊർജ്ജ സന്തുലിത അവസ്ഥയെ ഇല്ലാതാക്കുകയും അവരുടെ ആത്മീയ വികസനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *