കണ്ണന്റെ ശ്രീകോവിലിൽ നിന്നും ഒരു സന്തോഷവാർത്ത ഉണ്ട് അറിഞ്ഞോ???

അമ്പലത്തിനപ്പുറത്തും ചുറ്റും ഒരു പ്രതികരണം പൂർത്തിയാക്കി ആ വൃദ്ധൻ അതോടെ തളർന്നു ഇരിപ്പായി പ്രായാധിക്യവും യാത്രാ ക്ഷീണവും എല്ലാം ആ ശരീരത്തിന്റെയും താങ്ങാവുന്നതിലും അധികമായിരുന്നോ എങ്കിലും ആ മുഖത്ത് കാലങ്ങളായി തേടിയ തന്റെ ഇഷ്ടദേവനെയും ഒന്ന് ദർശിക്കുവാൻ ആയതിന്റെ ചാരിതാർത്ഥ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു.

   

ആ ഇരുപ്പിൽ മയങ്ങിപ്പോയ അയാളെയും കാവൽക്കാർ ദൂരേക്ക് പുറത്താക്കിയും മയങ്ങിപ്പോയ കാരണം ഒന്നും കഴിക്കാനായില്ല പുറത്തുനിന്നും കഴിക്കാം എന്ന് വച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുവാനുള്ള പണിതുക മാത്രമേ കയ്യിലുള്ള അതും തന്നെ പലരിലും നന്നായി വാങ്ങിയതാണ് ഒന്ന് കണ്ണനെ കാണണമെന്ന് അടക്കാനാഗ്രഹത്ത മോഹം ആരോരും ഇല്ലാത്ത തനിക്ക് കൂട്ടായി കരുതിയിരുന്ന ആള് പണിയെടുക്കാൻ വയ്യാതെ ആയപ്പോൾ ഭിക്ഷാടനം ആയി തൊഴിൽ .

അതുകാരണം മുടിഞ്ഞ വേഷമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് നല്ലതെന്ന് പറയാൻ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെയും അവിടെ ഒരിടത്തിരുന്ന് അയാൾ വീണ്ടും മയങ്ങിയും പുലർകാലത്തെയും പതുക്കെ എഴുന്നേറ്റ് അമ്പലക്കുളത്തിൽ പോയി കുളിച്ചു വന്നു വേഷം പഴയതുതന്നെ അടുത്തുകൂടി പോകുന്നവരൊക്കെ ആ മുഷിഞ്ഞ വേഷത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥത്താൽ അയാളെ നെറ്റി ചുളിച്ച് നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു തൊഴാൻ ചെന്നപ്പോൾ കാവൽക്കാർ തടഞ്ഞു ഈ തിരക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് കയറിയാൽ മതി.

അല്ലെങ്കിൽ പോയി വേഷം മാറിയിട്ട് വരിക അതുകേട്ട് അയാൾ മാറിയിരുന്നു അങ്ങനെയും ആ ഇരുപ്പു നീണ്ടുവും ഊണ് കഴിക്കാൻ വരി ചെന്നപ്പോൾ അയാളെ കയറ്റിവിടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല തളർന്നു അവശനായ അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു കുഞ്ഞു ബാലൻ വന്നു അവന്റെ കൈയിൽ മൂന്നോ നാലോ കഥകളിപ്പഴവും പാൽപ്പായസവും ഉണ്ടായിരുന്നവും അയാളെ കണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു ഇത് ആരോ എന്നെ വാങ്ങാൻ ഏൽപ്പിച്ചതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *