ഗുളികന്റെ അനുഗ്രഹം ജനനം മുതൽ ഉള്ള നക്ഷത്രക്കാർ!

നമസ്കാരം നാം ജനിച്ച സമയവും തീയതിയും നക്ഷത്രവും രാശിയും എല്ലാം കണക്കാക്കിയാണ് ജാതകം എഴുതുന്നത് നമ്മുടെ ഗുളിക കാലത്തെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി വിവരിക്കുന്നതാകുന്നു ജാതകത്തെയും ചിലർക്ക് ഗുളിക ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് ഒറ്റയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുഗ്രഹങ്ങളോട് ചേർന്നുനിന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദുരിതങ്ങൾ വിതയ്ക്കുന്നതാകുന്നു.

   

എന്നാൽ ഇതിൽ ഗുണഫലങ്ങൾ നൽകുന്ന ഗുളികന്റെ സ്ഥാനമാണ് പതിനൊന്നാം ഭാവം അല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഗുളികൻ നൽകുന്നത് ദോഷഫലങ്ങൾ മാത്രമാകുന്നു സർപ്പത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഗുളികനെ സങ്കൽപ്പിക്കുന്നത് ശനിയുടെ പുത്രനാണ് ഗുളികൻ എന്നാൽ ചില നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഗുളികന്റെ അനുഗ്രഹം ഉള്ളവരാകുന്ന ഈ നക്ഷത്രക്കാർ ആരെല്ലാമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യത്തെ നക്ഷത്രം ഭരണി നക്ഷത്രം ആകുന്നു ഭരണി നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഗുളികൻ നാവിലാണ് എന്നത് അനർത്ഥമാക്കുന്ന ചില അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

എന്നുള്ളത് വാസ്തവം തന്നെയാണ് കാരണം ഇവർ എന്തുതന്നെ പറഞ്ഞാലും അത് അതേപടി സംഭവിക്കുന്നത് ആകുന്നു മഹാലക്ഷ്മിയെ പോലെ ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരുന്ന നക്ഷത്രക്കാരാണ് എങ്കിലും ഇവർക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടതായി വന്നുചേരുന്നതാകുന്നു മധ്യവയസ്സിൽ ഭാഗ്യ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും അതിൽ തന്നെ കാലതാമസം നേരിടുന്നതും ആകുന്നു ഇവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുകയും അതിന്റെ പേരിൽ മനസ്സിൽ തട്ടിപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു .

ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ദോഷകരും നൽകുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നതുമാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇവരോട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെ ഇരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉപദ്രവിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഗുളികൻ ശിക്ഷ നൽകും എന്ന് തന്നെ വേണം പറയുവാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *