ഇഷ്ട ദേവതയുടെ സാന്നിധ്യം കൂടെയുള്ളപ്പോൾ കാണുന്ന 5 സൂചനകൾ!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽകൂടി സ്വാഗതം നമ്മളിൽ പലരും പറയുന്ന ഒരു പരാതിയാണ് എത്ര വിശ്വാസത്തോടെയും എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് ഈശ്വരാ നടത്തി എന്നിരുന്നാലും മറ്റു പലർക്കും ഈശ്വരാനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നു എനിക്ക് മാത്രം ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തന്നെ സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഇത് പൊതുവെ ആധ്യാത്മികമായി പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്നവർ ഉദാഹരണത്തിന് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം പുതിയ മന്ത്രം ജപിച്ച് എന്ന് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം പുതിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യുവാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു പരാതിയാകുന്നു.

   

ഈശ്വരാനുഗ്രഹം ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരുവാൻ വേണ്ടി എത്ര പ്രയത്നിച്ചിട്ടും ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യാസം ഒന്നും കാണുന്നില്ല എന്ന് അവർ പരാതിപ്പെടുന്നതാകുന്നു എന്നാൽ ഇത് ശരിക്കും സത്യമല്ല വിശ്വാസത്തോടെയും നാം മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുകയും പുണ്യ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും ജീവിതത്തിൽ ഈശ്വരനുഗ്രഹം വർധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുന്നതാകുന്നു എന്നാൽ നാം ഏവരും ഇത് തിരിച്ചറിയണം എന്നില്ല ഇതാണ് വാസ്തവം .

ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ദൈവിക ശക്തികൾ നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ള നാം ഏതെല്ലാം സൂചനകൾ കാണും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വിശദമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ദൈവിക ശക്തികൾ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ നാം പ്രധാനമായും കാണുന്ന ഒരു സൂചനയാണ് സ്വപ്നദർശനം എന്നു പറയാം ഇത് പൊതുവേ ആദ്യം ലഭിക്കുന്ന സൂചനയാകുന്നു.

പ്രധാനമായും വിഗ്രഹമായിരിക്കും ആരംഭത്തേ സ്വപ്നം കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ദേവതയുടെയും അലങ്കാരമോ കൈകളും കാലുകളും സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മളിൽ ചിലരെങ്കിലും ഇന്നേവരെ ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ കാണാത്ത ഒരു ക്ഷേത്രം സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നതുമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *