ഫോണിൽ അറിയിപ്പ് വന്നോ?? APL/ BPL കാർഡ് ഉള്ളവർക്ക് 5 ലക്ഷം വീതം കളയല്ലേ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയും അഞ്ചുലക്ഷം വീതം ഒരു കുടുംബങ്ങൾക്കും നൽകുന്ന ആയുഷന്‍ ഭാരത് എല്ലാവരും ഈ ഒരു പദ്ധതിയിലേക്ക് ചേരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ അത് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയും ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളും.

   

മൾട്ടി സ്പെഷാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലില്‍ ഉൾപ്പെടെ ഐസിയു അല്ലെങ്കിൽ സൗ കാര്യങ്ങൾ മരുന്നുകൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏതെങ്കിലും നല്ല ശസ്ത്രക്രിയകളും ഉപകരണങ്ങൾ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്ന ശസ്ത്രക്രിയകളും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും ഈ 5 ലക്ഷത്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത പുതിയ രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതായിട്ടാണ് കേന്ദ്രസർക്കാറിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഇപ്പോൾ സൂചനകൾ വരുന്നതും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/6g6gIABBasg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *