ടിക്കറ്റ് ഇല്ല എന്ന് കരുതിയിട്ട് ടിടി ദേഷ്യത്തോടെ വന്നു പിന്നെ അവിടെ സംഭവിച്ചത് ഞെട്ടിക്കുന്നത്…

നമസ്കാരം എന്ന പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രധാരിയായ ഒരു വൃദ്ധൻ തീവണ്ടിയിൽ കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു ടിക്കറ്റ് പരിശോധനയിൽ അയാളുടെ അടുത്ത് വന്ന് ടിക്കറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടു വൃതം തന്നെ ബാഗിനുള്ളിൽ തിരയാൻ തുടങ്ങി ഇവിടെ എവിടെയോ കാണണം വൃദ്ധൻ തിരച്ചിൽ തുടരുകയും പരിശോധകൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ താങ്കൾ ടിക്കറ്റ് കാണിക്കണം വൃദ്ധൻ ടിക്കറ്റിൽ .

   

അതേയാണ് യാത്ര ചെയ്തതെന്ന് പരിശോധകൻ ഊഹിച്ചു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒന്നാം പരിശോധന കുറ്റബോധം തോന്നിയും ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ ആയാലേ ഞാൻ വിലയിരുത്താൻ പാടില്ല എന്ന തീവണ്ടി സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പോൾ അയാൾ പുറത്തിറങ്ങാൻ പരിശോധകൻ സഹായിച്ചു താൻ ലഗേജ് എടുക്കുവാൻ ചുമട്ടുകാരനെ ഒരു വൃദ്ധൻ വിളിച്ചു ചുമട്ടുകാരെങ്കിലും .

പെട്ടെന്ന് അത് താഴെ വച്ച് നടന്നുപോയി അടുത്ത കമ്പാർട്ട്മെന്റ് വന്നിറങ്ങിയ ഭംഗിയായി വസ്ത്രം ധരിച്ച ഒരു സ്ത്രീയുടെ ലഗേജ് മറന്നു പോയി ചുമട്ടുകാരനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് കണ്ട് പരിശോധനയോട് നന്ദി പറഞ്ഞ ആ വൃദ്ധന് ഒരു രൂപ 100 രൂപ നോട്ട് അയാളെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ദയവായിട്ട് ഇത് ആ ചുമട്ടുകാരന് കൊടുക്കണം മേലിൽ ആരെയും വേഷം നോക്കി വിലയിരുത്തരുത് എന്ന് പറയണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവൻ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *