പെൻഷൻ ഇനി കിട്ടില്ല..! നിർത്തലാക്കുന്നു.? കിഫ്‌ബി അടച്ചുപൂട്ടുന്നു..? കേരളം സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥ

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പെൻഷൻ കമ്പനിയും അടച്ചുപൂട്ടുന്ന ഇനിമുതൽ അഞ്ചു നായ പൈസ പെൻഷൻ കിട്ടുമെന്ന് ആരും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട പൂട്ടും എന്ന വെളിപ്പെടുത്തലും ആയിട്ടാണ് ഭരണ പരിഷ്കാര കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് നിത്യ ചെലവുകൾക്ക് പോലും പണമില്ലാതെ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സംസ്ഥാനം എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ടു പോകുക കേരളം ഇപ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് എന്തിന് ഏറെ പറയണം .

   

പോലീസും കോടതിയും സ്കൂളുകളും ആശുപത്രികളുടെയും ഒക്കെ പ്രവർത്തനം ഒന്നും സ്തംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കൊച്ചു കേരളത്തെ നാളുകളിൽ കാത്തിരിക്കാൻ പോകുന്നത് തോമസ് ഐസന്റെ കാലം തൊട്ട് തന്നെയും കടത്തിൻമേൽ കടമെടുക്കുക.

എന്നല്ലാതെ ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ വീണ്ടും എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അധിക വിഭവം ശേഖരണത്തിനായി എന്ത് ചെയ്യുമോ എന്ന് കാര്യത്തിൽ ഒന്നും യാതൊരു വെളിവും ഈ സർക്കാറിനെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/97ynaUjnP10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *