എന്റെ അച്ഛൻ ചീത്തയാ.. അമ്മ ഇല്ലാത്ത നേരം എന്നെ |

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ച് പേര് കേട്ടാൽ നല്ലൊരു മനശാസ്ത്ര ആകുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചതാണ് ജീവിതയാത്രയിൽ എപ്പോഴും മനസ്സിന്റെയും കടിഞ്ഞാൺ നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യ ജന്മങ്ങൾക്കും ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു തിരിച്ചുപോരണം ആകണമെന്ന് കഷ്ടപ്പാടിന്റെ ഫലമോ അപ്പനമ്മമാരുടെ പ്രാർത്ഥനയോ ദൈവത്തിന്റെയും അനുഗ്രഹവും എന്തിന്റെ ഫലമായിരുന്നാലും .

   

ശരിയും തന്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്നാൽ ഒരു പേഷ്യന്റിനെയും കൈവിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഇന്നേവരെ അവസാനത്തെ പേഷ്യന്റിനോട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം ഒരു ദീർഘവിശ്വാസം എടുത്തു കൊണ്ട് ഞാൻ കസേരയിലേക്ക് തലചായ്ച്ചിരുന്നു എന്തോ മനസ്സിനു ഒരാശ്വാസം തോന്നുന്നുണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ കോണുകളിൽ.

നിന്നും ആളുകൾ പലവിധ പ്രശ്നങ്ങളുമായി തന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരാറുണ്ട് ചിലർ ഒരുപാട് കരയും ചിലർ ചിരിക്കും ചിലർ ഒന്നും തന്നെ സംസാരിക്കാറില്ല പക്ഷേ മുന്നിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ വായിച്ച് അറിയാം അവർക്ക് എന്താണ് തന്നോട് പറയാനുള്ളത് എന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/I0nN34q3kZw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *