എന്റെ ഭക്തർ എന്തിന് വിഷമിക്കണം……. ഞാൻ ഉണ്ട് കൂടെ!

നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അറിയാതെ മനസ്സ് ശാന്തമാകുന്നത് അനുഭവിച്ച് അറിയാം ജോലിത്തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ കൃഷ്ണനാമം ജപിക്കുക എത്ര കഠിനമായ ജോലിയാണ് എങ്കിലും നാം അറിയാതെ തീർക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് തിരിച്ചറിയാം ഭയം അലട്ടുമ്പോൾ കൃഷ്ണനാമം ജപിക്കുക ഭയം മാറി പകരം ആനന്ദവും സുരക്ഷിതത്വവും ഉണ്ടാകുന്നത് അനുഭവിച്ചറിയാം ഒറ്റപ്പെട്ടുപോകുന്ന വേല വേലകളിൽ കൃഷ്ണനാമം ജപിക്കുക കൂട്ടിനെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചറിയാം.

   

ഏതൊരു പ്രവർത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും സർവ്വം കൃഷ്ണ ആർ പണം പണം എന്ന ഒരു വിട്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യുക നല്ലതും മോശമായ എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടാം ഇടക്കെങ്കിലും ഭഗവാനെ ഭക്തിയോടെയും ഒരു പൂവ് എങ്കിലും സമർപ്പിക്കുക ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വർഷമായി നമ്മളിൽ ചൊരിയുന്നത് അനുഭവിച്ചറിയാം ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥന എന്ന് മാറ്റിവെച്ച മനസ്സറിഞ്ഞേയും സംസാരിക്കുക ഉള്ളിൽ നീറുന്ന കനലുകൾ കുറഞ്ഞ മഞ്ഞുപോലെ ആലിലതാകുന്നതും അനുഭവിച്ചറിയാം.

ഭഗവാനെ തോഴനായി കണ്ടു എല്ലാം പങ്കുവയ്ക്കുക സന്തോഷവും സങ്കടവും എല്ലാം ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഭഗവാന്റെയും തൊഴിലിൽ ഒരാളായി അംഗീകരിക്കുന്നത് അറിയാനാകും ഭഗവാനോട് എപ്പോഴും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ജീവിതത്തിലെയും ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സന്തോഷവും സങ്കടവും നിരാശയും ആഗ്രഹങ്ങളും ഭയവും എല്ലാം ഭഗവാനോട് പറയുക .

ഈ ചിന്തകൾ കാരണം മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ വ്യാകുലതകളും ഇല്ലാതാവുകയും മനസ്സ് ഭഗവാനിലേക്ക് മാത്രം തിരിഞ്ഞും മറ്റ് എല്ലാ ചിന്തകളും മാറിയും മനസ്സും ഭഗവാനുള്ള പ്രേമത്താൽ നിറഞ്ഞു ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നത് തിരിച്ചറിയാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *