മസ്റ്ററിങ് മുടങ്ങി!ഇന്ന് മുതൽ ക്യാമ്പുകളിൽ ചെല്ലണം.42 ലക്ഷം വീടുകളെ ബാധിക്കും

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്തെ മുൻഗണന വിഭാഗത്തിലെ റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകളുടെയും ബയോമെട്രിക്കൽ മാസ്റ്ററിങ് സ്പെഷ്യൽ കമ്പി ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നും നാളെയും മറ്റന്നാളും ഒക്കെ സ്പെഷ്യൽ ക്യാമ്പയിൻ ആണ് നടത്തപ്പെടുന്നത് ഈ ക്യാമ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സജീവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പൊതുജന സേവന കേന്ദ്രങ്ങളിലും അതോടൊപ്പം.

   

തന്നെ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും എല്ലാം വാടക മുറികളിലും അല്ലെങ്കിൽ പൊതു കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് സ്കൂളുകളോട് അനുബന്ധിച്ചു ഈ സ്പെഷ്യൽ ക്യാമ്പ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ആളുകൾക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ ഒരു ഇടം ഒരുക്കുക എന്നതാണ് സ്പെഷ്യൽ ക്യാമ്പിലൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുമാത്രമല്ല സംസ്ഥാനത്ത് റേഷൻ വിതരണം നിർത്തിവച്ചിട്ടാണ് ഈ സ്പെഷ്യൽ ക്യാമ്പ് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ റേഷൻ വിതരണം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/G_bybtTExF8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *