അമ്മയുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ കുഞ്ഞ് അച്ഛനെ കണ്ടപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എപ്പോഴും സുരക്ഷിതമാണ് അല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവർ ഇടപെടുന്നതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ തോളത്ത് ഇരിക്കുന്നതും അമ്മയുടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ എത്രനേരം തോളത്ത് ഇരുന്നാലും എത്ര ദിവസം തോളത്ത് ഇരുത്തിയാലും അച്ഛന്റെ നിഴലെ ഒന്നു കാണുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇതേ പോലത്തെയും ഒരു പുഞ്ചിരിയും ഭയങ്കര രസമാണ് കാണുവാൻ ആയിട്ട്.

   

എത്ര നിഷ്കളങ്കം ആയിട്ടാണ് ചിരിക്കുന്നത് തൊട്ടടുത്ത അച്ഛനുണ്ട് അച്ഛനെ കണ്ടിട്ട് അല്ലേലും ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുവാവകൾ ചിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിലെയും അച്ഛന്റെ മുഖം ഉണ്ടം അച്ഛന്റെ ചിരിയുണ്ട് അച്ഛന്റെ നോട്ടം ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മക്കളും ഇതേപോലെ മനസ്സ് അറിഞ്ഞു ചിരിക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *