മാർച്ച് റേഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇവർക്ക് E-KYC കാർഡ് മസ്റ്ററിങ്ങ് |

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം മാർച്ച് മാസത്തിൽ ഓരോ റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്കും വിതരണം ചെയ്യുന്ന റേഷൻ വിഹിതങ്ങളെക്കുറിച്ചും റേഷൻ കാർഡ് മാസ്റ്ററിംഗ് ഉൾപ്പെടെയും കാർ ഉടമകൾ ഈ മാസം അറിയേണ്ട പ്രധാന അറിയിപ്പുകളും സംസ്ഥാന ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പും ഇപ്പോൾ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപായി ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ പേജ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക.

   

വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക് കൂടി ചെയ്യുക മാർച്ച് മാസത്തിലേറേഷൻ വിതരണം തിങ്കളാഴ്ച മാർച്ച് 4 മുതൽ ആയിരിക്കും ആരംഭിക്കുക എന്നാണ് സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് സർവർ തകരാറുമൂലം രണ്ടു ദിവസം റേഷൻ മുടങ്ങിയതിനാൽ മാർച്ച് 1 വരെ ഫെബ്രുവരി റേഷൻ നീട്ടിയതും ശനിയാഴ്ച എല്ലാ റേഷൻ കടകളും അവധിയായതിനാലുമാണ്

തിങ്കളാഴ്ച മാർച്ച് 4 മുതൽ ഈ മാസത്തെ റേഷൻ വിതരണം തിങ്കളാഴ്ച മാർച്ച് 4 മുതൽ ഈ മാസം വിതരണം ആരംഭിക്കുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാന അറിയിപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത് റേഷൻ കാർഡ് മാസ്റ്ററിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ 2004 മുതൽ 5 വർഷത്തേക്ക് പക്ഷേ ഭദ്രാ പദ്ധതിക്ക് സൗജന്യ റേഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/rFFZ0fra8wI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *