മധു.വിധു രാത്രിയിൽ ഭാര്യയുടെ വ.ക്ഷ.സി.ലെ പാട് കണ്ട ഭർത്താവ്. പിന്നീട് എന്താ നടന്നതെന്ന് കേൾക്കൂ…

നമസ്കാരം ഇന്ന് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ആദ്യരാത്രി കാമോത്സുകനായി നിരഞ്ജൻ അമലയുടെ ഇള മേനിയിലും പിന്നെ മാറിലും കയ്യോടിച്ച് തഴുകമേ അത് നിരഞ്ജന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ഇതാണ് അന്ന് മുറിവായത്തിന്റെ പാട് അല്ലേ നവവദ് പോയ അമലയുടെയും വർഷത്തിലെ മുറിപ്പാടിൽ ചൂണ്ടുവിരൽ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് നിരഞ്ജൻ ചോദിച്ചു അമല സ്നേഹമത്രണം മൂളിയും അന്നു നിരഞ്ജൻ വാങ്ങി .

   

തന്ന ചുരിദാർ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത് പറഞ്ഞു അവൾ ചിരിച്ചു അതെന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ചുമ്മാ ഒരു രസത്തിന്റേയും വീട്ടിലാകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടാറുണ്ട് കൊള്ളാല്ലോ കണക്കുകളുടെ ലോകത്തൊക്കെ കിടന്ന് മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമാകുമ്പോൾ ഒന്നു കുളിച്ച് അതിടുമ്പോൾ വല്ലാത്ത സുരക്ഷിതത്വബോധം .

എന്ന് അറിയാത്ത ഒരു ഫീലും ഉള്ളിൽ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് അത് വളരെ വിലകുറഞ്ഞതാം ആ സമയത്ത് എന്റെ കയ്യിൽ കാശ് ഒന്നും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വിലയിൽ അല്ലല്ലോ കാര്യം അത് ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അല്ലേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/hZQ2l8KmJt8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *