മഷിനോട്ടം ആ പ്രാചീനശാസ്ത്ര രഹസ്യം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം മഷി നോട്ടം ജ്യോതിഷം ആയുർവേദം യോഗ മാന്ത്രികം എന്നിവയിൽ ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പ്രത്യേക കാരണം ഉണ്ടാകും യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കണ്ടെത്തുവാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയാത്തതിനാൽ ദുരിതാശ്വാസത്തിനായി ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ നിർബന്ധരാകുന്നു അജ്ഞാതം ഇരുട്ടാണ് ഈ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് നാം ദിവ്യ ആത്മീയ ശക്തിയോടെ രൂപത്തിൽ.

   

ഒരു പ്രകാശ കിരണം ആയിത്തീരും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളോട് പറയുന്നു അത് ആദ്യം തിയതികമായ അന്തകാലത്തെ നീക്കം ചെയ്യുകയും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ സൂചനകൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു സ്കാനിങ്ങിന്റെയും പുരാതന രൂപമാണ് മഷ്നോട്ടം ഇത് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തേതാണ് ഞങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ 300 വർഷത്തിലധികം 6 തലമുറകളായിട്ട് മഷിനോട്ടം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *