സൗഭാഗ്യ കാലം ഇനി അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന 8 നക്ഷതക്കാർ.

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ജ്യോതിഷ പ്രകാരം ഗ്രഹങ്ങൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ രാശിയിൽ നിന്നും മറ്റു നിലയ്ക്കുകയും മാറുക തന്നെ ചെയ്യും ഗ്രഹങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പതുക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ചലിക്കുന്ന ആഗ്രഹമായിട്ടാണ് ശനിദേവനെയും പൊതുവേയും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ശനി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് രാഹുവും അതേപോലെതന്നെ സാവധാനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മറ്റ് രണ്ടു ഗ്രഹങ്ങൾ ആകുന്നു സിനി ദേവൻ ഒരു രാശിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു രാശിയിലേക്ക് രണ്ടര വർഷം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ രാഹുവും കേതുവും ഒന്നര വർഷത്തോളമാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു .

   

ഈ സമയം തന്നെയും കന്നി രാശിയിൽ സംഗമിക്കുന്നതും ആകുന്നു ഈ സംഗമത്തിൽ വളരെയധികം പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്ന ചില രാശിക്കാർ ഉണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില അത്ഭുതകരമായ കാര്യങ്ങൾ ഇവർ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ചില കാര്യങ്ങൾ അരങ്ങേറും എന്ന് തന്നെ വേണം പറയുവാൻ അത്തരത്തിലുള്ള രാശിക്കാർ ആരെല്ലാമാണ് എന്നും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യമായി പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നത് .

മാഡം രാശിയാകുന്നു മാഡം രാശിക്കാർക്ക് ശത്രുക്കളെയും പരിഗണിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെയും ആറാം ഭാവത്തിലൂടെയും കേതു സഞ്ചരിക്കും ഈ ഭാവത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഖേദവിയും നിങ്ങളുടെയും പത്താം ഭാവത്തിലും പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിലും രണ്ടാം ഭാവത്തിലും ദർശനമുണ്ട് എന്ന കാര്യവും ഓർക്കുക ഈ സംക്രമണം മൂലം സന്താനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദുരിതങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ തീർച്ചയായും .

അത്തരം ദുരിതങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ നിന്നും അകലുകയും കൂടാതെ സന്താനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാവുകയും ചെയ്യും സന്താനങ്ങൾക്ക് ജോലി ലഭിക്കുക വിവാഹ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഈ സമയം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതൽ തന്നെയാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *