പരമശിവന്റെ അനുഗ്രഹം ഉള്ള വീടുകളിലും വ്യക്തികളിലും മാത്രം കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ!

നമസ്കാരം ലോകനാഥൻ ആണ് പരമശിവൻ തന്റെ ഭക്തരുടെ ആത്മാർത്ഥമായ ഭക്തിയിൽ സർവ്വതും അവർക്ക് നൽകുന്ന മഹാദേവൻ ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും മനുഷ്യരും സകല ചരാചരങ്ങളും അവരെ പോലെ ആരാധിക്കുന്ന അസാധ്യമെന്ന് പലരും വില ഉയർത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്റെ ഭക്തർക്ക് വേണ്ടി നിഷ്കളങ്കതയോടെ നൽകുന്ന ജഗത് പിതാവ് .

   

ലോകത്തെ കാള കൂടെ വിഷത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം കഴുത്തിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ലോകനാഥനാണ് ഭഗവാൻ ശിവ ഭക്തർക്ക് അതിനാൽ കുറെ അനുഭവങ്ങൾ കുറേയുണ്ട് ഏത് ഇഷ്ട ദേവതയുടെ ഭക്തരാണ് എങ്കിലും ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ നാം പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ തന്നെ മനസ്സും ശരീരവും ശാന്തമാകുന്നതും ആണ് അതു പ്രത്യേകിച്ച് ശിവക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെയാകുന്നു പരമശിവൻ തന്നെ പല രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതും ആണ് .

എന്നാൽ പരമശിവന്റെ അനുഗ്രഹമുള്ള വീടുകളിൽ ചില അത്ഭുതകരമായ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് ആകുന്നു ഇത് എന്താണ് എന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വിശദമായിത്തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ബ്രാഹ്മമോർത്തത്തിൽ വളരെ പ്രത്യേകതകൾ ഉള്ള സമയമാണ് ബ്രഹ്മമൂർത്തം എന്നു പറയുന്നത് ദേവിക ശക്തികളുടെ സാന്നിധ്യം വീടുകളിൽ നിറയുന്ന സമയം കൂടിയാണ് സൂര്യോദയത്തിന് ഒരു മണിക്കൂറും 36 മിനിറ്റ് മുൻപ് ആരംഭിച്ച സൂര്യോദയത്തിനെ 48 മിനിറ്റ് മുൻപ് അവസാനിക്കുന്നം കാലഘട്ടത്തെയാണ് ബ്രാഹ്മമൂർത്തം എന്ന് പറയുന്നത് .

അതിനാൽ സൂര്യോദയം സമയമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ സമയത്ത് പറയുന്നതാകുന്നു അതിനാൽ ഏകദേശം വെളുപ്പിനെയും നാലുമണി മുതൽ 4 45 വരെയുള്ള സമയത്തെ ബ്രാഹ്മമ മൂർത്തം എന്ന് പറയുന്നതാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *