കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും ഈ വഴിപാട് ചെയ്താൽ…. സർവ്വ ഐശ്വര്യം!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഭൂമിയിലെ വൈകുണ്ഠമായി ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഇവിടെ എത്തും നാം ഓരോ ഭക്തർക്കും അനുഭവസ്ഥൻ ആകുന്നതും ആണ് ഗുരുവായൂരിൽ ചില വഴിപാടുകൾ നടത്തിയാൽ അനേകം ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് അത്തരത്തിൽ ചില വഴിപാടുകളാണ് നിർമ്മാല്യം തൊഴൽ വാകചാർത്ത് എന്നിവ ഈ സമയം ഗുരുവായൂരിൽ വളരെയധികം ഭക്തജന തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ്.

   

എന്ന് ഭഗവാന്റെയും നിർമാല്യം തൊഴുതു കഴിഞ്ഞാൽ സർവ്വ പാപങ്ങളും അകറ്റി ജീവിതം നിർമ്മലമാകും എന്നതാണ് വിശ്വാസം വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം നിർമാല്യം തൊഴുന്നത് വളരെ ശ്രേഷ്ഠകരമായി കരുതപ്പെടുന്ന തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാകുവാനും ഈ ദർശനത്തിലൂടെയും സാധിക്കുന്നതാണ് കൂടാതെ ജീവിതത്തിൽ സർവ്വ ഐശ്വര്യം വന്നുചേരുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ തൈരാ അഭിഷേക ദർശനം രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുവാനും അഭിഷേകം ദർശിച്ചാൽ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണവും ലഭ്യമാകുന്നത്.

ആണ് ബാലഗോപാല ദർശനം സന്താനങ്ങൾ മാറുന്നതിനും സംഘഭിഷേകം ദർശിച്ചാൽ ഫലം ധനാവൃദ്ധിയാണ് നേത്രരോഗ ശമനത്തിനും പന്തിരടി പൂജ്യം കണ്ടു തൊടുന്നതും ഉത്തമം ആകുന്നു ശ്രീ ഭൂത ബലിദർശനം സന്താന സമൃദ്ധിയും എന്നിവ ലഭ്യമാക്കുന്നു ദീപാരാധന തൊഴിലാ ഇതിലൂടെ നാം അധിക ജീവിതത്തിനും പ്രണയത്തിനും ഉത്തമമാകുന്നു അത്താഴപൂജ സമയത്ത് ഭഗവാനെ ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ .

ദാരിദ്രസമ്മനം രോഗശമനം കീർത്തി എന്നിവ ലഭ്യമാകുന്നതുമാണ് ത്രിമുകഥ സമയത്തുള്ള ഭഗവാന്റെ ദർശനം മോക്ഷ ശക്തി പ്രാപല്യ ആകുന്നതാണ് ഗുരുവായൂരിലെ കൃഷ്ണനാട്ടം വഴിപാട് വളരെ പ്രസിദ്ധമാകുന്നു വിവാഹ തടസ്സം മാറുന്നതിനു സന്താന സിദ്ധിക്കും ധാരാളം പേർ കൃഷ്ണനാട്ടം വഴിപാട് നടത്താറുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *