ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉള്ള ഭക്തരിൽ കാണുന്ന ഒരേയൊരു ഗുണം!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഒരിടത്ത് ഒരു കൃഷിക്കാരൻ താമസിച്ചിരുന്നു ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം കുടിലിന്റെ വെളിയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ആളുകൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി പോകുന്നത് കണ്ടു അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ അടുത്ത് ഗീതാ പാരായണം ഉണ്ട് അത് കേൾക്കാൻ പോകുകയാണ് ഗീതാ പാരായണം കേൾക്കണമെന്ന് ആകർഷകനും ആഗ്രഹം തോന്നിയും അദ്ദേഹം അവരുടെ പിന്നാലെ നടന്നു .

   

പാരായണ സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോഴേക്കും അവിടെ ആളുകളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നു എത്ര വിലയുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും ധരിച്ചിരിക്കുന്നു മിക്കവരും വലിയ പണക്കാർ തന്നെയും കർഷകൻ ആകട്ടെ ധരിച്ചിരുന്നത് കീറിയ വസ്ത്രവും പോരാത്തതിനേയും അദ്ദേഹം മുഴുവൻ ചെളിയും ആ സാധുവിനെയും വാതിൽക്കൽ നിന്നവർ അകത്തോട്ട് കയറ്റി വിട്ടില്ല കർഷകനെ വലിയ വിഷമമായി ഭഗവാനെയും നിന്റെ കഥ കേൾക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത് എന്നെ അവർ കടത്തിവിടുന്നില്ല.

ഭഗവാന്റെ കഥ കേൾക്കാൻ എനിക്ക് അർഹത ഇല്ലേ താൻ അത്ര പാപിയാണോ അവിടുത്തെ അങ്ങനെയെങ്കിലും ആകട്ടെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് അവിടുത്തെ കഥ കേട്ട് കൊള്ളാം കർഷകൻ അവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു മരച്ചുവട്ടിയിൽ ഇരുന്നുവും പാരായണം ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ആസാധുവിനെയും ദുഃഖം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെയായി എന്റെ ഭഗവാനെയും എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ഭാഷയും മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ ആ സാധു കൃഷിക്കാരൻ ഹൃദയം പൊട്ടി മരിച്ചു.

അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഒരു വലിയൊരു ചിത്രം കണ്ണിൽപ്പെട്ടു ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ചിത്രം കുതിരകളുടെ കടിഞ്ഞാൻ പിടിച്ചു കൊണ്ട് പിന്നിലിരിക്കുന്ന അർജുനനെ നോക്കി ഗീതം ഉപദേശിക്കുന്ന ചിത്രം ഭഗവാന്റെ മുഖത്ത് ദൃഷ്ടികൾ ഊന്നിയെയും കണ്ണീർവാർത്ത് ആ സാധു അവിടെയിരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *