ഗണപതി ഭഗവാന് ഈ പുഷ്പാഞ്ജലി സമർപ്പിച്ചാൽ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആഗ്രഹാഫല്യം നടക്കും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സനാതന ധർമ്മത്തിൽ അനുഷ്ഠിച്ചുവരുന്ന ഒരു ആരാധന രീതിയാണ് പുഷ്പാഞ്ജലി എന്നു പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് പൂവും ഇല്ല ജലം ഫലം എന്നീ നാലു ദ്രവ്യങ്ങൾ ചേർന്നത് ദേവദിക്കുകയും ധ്യാനപൂർവ്വം അർപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ആരാധനയിലെ ക്രമം പൊതുവേ കേരളത്തിലെയും മറ്റു ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രചാരമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ടതും.

   

ലളിതവുമായ ഒരു വഴിപാട് കൂടിയാണ് പുഷ്പാഞ്ജലി അഥവാ പുഷ്പാർച്ചന ഏറ്റവും ലളിതവും പ്രകൃതിദത്തവും സുലഭവുമായ ഈ നാല് വസ്തുക്കളുടെ സമർപ്പണമാണ് പുഷ്പാഞ്ജലി എന്ന വഴിയും ഭൗതികാംശം എന്നാൽ അതിനോടൊപ്പം ഉള്ള മന്ത്രാർച്ചനയും അതിനുപയോഗിക്കുന്ന മന്ത്രവും ഏതെന്ന് അനുസരിച്ച് പുഷ്പാഞ്ജലി പൂജ വിവിധതരം പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു എന്ത് കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചാലും തടസവും ബുദ്ധിമുട്ടും കാരണം വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് ഉത്തമമായ ഒരു പരിഹാരമാർഗ്ഗമാണ് .

മുക്കുറ്റി പുഷ്പാഞ്ജലി എന്നു പറയുന്നത് എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള കാല തടസ്സങ്ങൾ നീക്കുന്നതിനും പെട്ടെന്ന് കാര്യ സിദ്ധിക്കും ഗണപതി ഭഗവാനെയും നടത്തുന്ന ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ ഒരു വഴിപാടാണ് ഇത് ശിപ്രഗണപതി മന്ത്രം കൊണ്ട് 108 മുക്കുറ്റികൾ ഗണപതി ഭഗവാനേം അർച്ചന നടത്തുന്നതിനാണ് മുക്കുറ്റി പുഷ്പാഞ്ജലി എന്ന് പറയുന്നത് വിധിപ്രകാരം.

ഈ അർച്ചന നടത്തിയാൽ കാര്യതടസ്സം സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടും വിദ്യാഭ്യാസ തടസ്സം മംഗല്യ തടസ്സം തൊഴിൽ തടസ്സം തുടങ്ങിയും എത്ര വലിയ തടസവും അതിവേഗവും ഒഴിഞ്ഞുപോകും എല്ലാ മാസവും ജന്മനക്ഷത്ര ദിവസം മുൻ കുറ്റി പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തുന്നതിലൂടെയും എല്ലാ ഗ്രഹദോഷങ്ങൾക്കും പരിഹാരം ഉണ്ടാകും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *