ഗണപതി ഭഗവാന് ഈ ഒറ്റ വഴിപാട് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ആഗ്രഹം നടന്നു കിട്ടും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സർവ്വ വിജ്ഞാനങ്ങളും മാറിയും സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും നൽകുന്ന ദേവനാണെന്ന് വിഘ്നേശ്വരൻ അതിനാൽ തന്നെ വിഗ്നേശ്വരനെയും ദിവസവും ആരാധിക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുന്നതും അത്യുത്തമം ആകുന്നു ദിവസവും ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ് അതിനു സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും .

   

ദർശനം നടത്തേണ്ടതാകുന്നു ഗണപതി ഭഗവാൻ ജല വസ്തുക്കൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് അത്യുത്തമമാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ വസ്തു സമർപ്പിച്ചേയും ഭഗവാനോട് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ആ ആഗ്രഹം സഫലമാകുന്നതും ആണ് ഇതേക്കുറിച്ച് വിശദമായി തന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയും മനസ്സിലാക്കാം ഒരിക്കൽ അന്നദാസുരൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയും ഈ അസുരന്റെയും കണ്ണിൽ നിന്നും പ്രവഹിച്ച തീയിൽപ്പെടുന്ന എല്ലാം ചാമ്പലായി മാറി ഇതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാൻ ദേവന്മാർ ഗണപതി ഭഗവാനെയും അഭയം പ്രാപിച്ചു ഗണപതി അസുരനുമായി യുദ്ധം ചെയ്തു തന്റെ വിരാട .

രൂപ പുറത്തെടുത്ത ഗണപതിയും അസുരനെ വിഴുങ്ങിയും എന്ന അസുരന്റെ ഗണപതിയുടെ വൈറ്റിൽ ചൂടും അസ്വസ്ഥതകളും ഉണ്ടാക്കി ഗണപതിയുടെ ദേഹം മുഴുവൻ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുവാൻ ആരംഭിച്ചവും ഇതിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകുവാനായി ചന്ദ്രൻ ഗണപതിയുടെ തലയ്ക്കു മീതെ നിന്ന് തണൽ നൽകിയും വിഷ്ണു ഭഗവാൻ തന്റെ താമര നൽകി പരമശിവൻ തന്റെ വയറിന് ചുറ്റും.

ആശ്വാസം നൽകുവാനായി തന്റെ പാമ്പിനെ നൽകി ഇതുകൊണ്ട് ഒന്നും തന്നെ ഗണപതി സ്വാമി ആശ്വാസം ലഭിച്ചില്ല അവസാനം പല ദിക്കുകളിൽ നിന്നുമുള്ള മഹർഷിമാർ വന്ന ഗണപതിക്കുകയും ഇരുപത്തിയൊന്നാം കറുകപ്പുല്ലുകൾ നൽകി ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *