ഗണപതി ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്!!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നാളെ നടത്തുന്ന വിശേഷാൽ പൂജകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പേരും നക്ഷത്രവും കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക എന്താ വശത്ത് ഉണ്ടായിട്ടാണോ പൂജയിലെ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് എഴുതുവാൻ ശ്രമിക്കുക ജ്യോതിഷത്തിൽ ചുവന്ന ഗ്രഹമായ ചൊവ്വയെയും ഭൂമി പുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ജ്യോതിഷത്തിൽ ചുവന്ന ഗ്രഹമായ ചൊവ്വയെ ഭൂമിയെ പുത്രൻ എന്ന് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് ആകുന്നു.

   

സനാതന ധർമ്മത്തിൽ വിവിധ ബന്ധം പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്നു ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ചൊവ്വയും ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ എന്ന പര്യായമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ആരുടെ ജാതകത്തിൽ ആണോ ചൊവ്വാം വളരെ ബലവാനായിട്ട് ഉള്ളത് അവർക്ക് വളരെയേറെ ധൈര്യം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് വിശ്വാസം ഇത് പലരുടെയും അനുഭവം തന്നെയാണ് ഓഗസ്റ്റ് 18 അതായത് ഇന്നലെയും ചൊവ്വാം കനിരാശിയിൽ സംരമിക്കാൻ പോവുകയാണ് അഥവാ സംക്രമിച്ചു എന്ന് തന്നെ വേണം പറയുവാൻ ചൊവ്വയുടെ ഈ രാശി മാറ്റവും.

ചൊവ്വയുടെ ഈ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ബാധിക്കുന്നതാകുന്നു 12 രാശിയും ചൊവ്വയുടെയും കന്യരാശിയെ സംക്രമൻ പാലിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ചൊവ്വ സംക്രമിച്ചതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ രാശിയുടെയും ആറാം ഭാവത്തിൽ ഇരിക്കും ആറാം ഭാവത്തിൽ ചൊവ്വയുടെ സാന്നിധ്യം മാഡം രാശിക്കാർക്ക് വളരെ അനുകൂലമായ സമയമാണ് .

സൃഷ്ടിക്കുക ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ പൂർണമായും നിങ്ങൾക്ക് തോൽപ്പിക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കും മേൽ ആദ്യപത്യം സ്ഥാപിക്കുവാൻ സാധിക്കും കോടതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവഹാരങ്ങളിൽ വിജയം നേടുവാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും എന്നതും മറ്റൊരു പ്രത്യേകത തന്നെയാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *