കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിൽ സംഭവിച്ചത്…

നമസ്കാരം ഇന്ന് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിൽ സംഭവിച്ചത് ആ വീഡിയോ എടുത്ത് പ്രതികരിച്ച ചേട്ടൻ ഇരിക്കട്ടെ ഇന്നത്തേക്ക് എല്ലാവർക്കും നിയമം ബാധകമാണ് പ്രതികരിച്ച നിങ്ങൾക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്ന .

   

അഴിമതിക്കെതിരെ ഇനിയും പോരാടുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പണ്ടേ നന്നായി എന്നെ ഈ വീഡിയോ എടുത്ത സുഹൃത്തിന് ബിഗ് സല്യൂട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *