ന്റെ കൃഷ്ണാ! എന്റെ ഭക്തന്റെ മനസ്സ് വിഷമിച്ചാൽ ഞാൻ പകരം ചോദിക്കും!

നമസ്കാരം കേവലം 150 വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്തനായ ഒരു മഹാത്മാവിനെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കാണണമെന്ന് ആ അധ്യായ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി ജീവിതാപ്രാരാബ്ധങ്ങൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാലം കുറെ കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് വയസ്സായി ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് ഭദ്രയിൽ പോകുവാൻ അവസരം ലഭിച്ചു വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ദിവസങ്ങളോളം നടന്ന ആഹാരവും ഉറക്കവും ഇല്ലാതെയായിരുന്നോ .

   

എന്നാൽ ഈ കഷ്ടത ഒന്നും തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ബാധിച്ചില്ല മനസ്സ് മുഴുവൻ അദ്ദേഹം മുഴുകി വഴിയിൽ മുഴുവൻ അതെല്ലാം കണ്ണനോട് പറഞ്ഞു കൊണ്ടായിരുന്നു യാത്ര അദ്ദേഹം അവസാനം ബദ്രിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ രാത്രിയായി അവിടെ അദ്ദേഹം കണ്ടത് മന്ദിരം പൂട്ടി ഇറങ്ങുന്ന പൂജാരിയെയാണ് ബദ്രിയിൽ ആറുമാസം മാത്രമേ പൂജയ് തുറക്കുകയുള്ളൂ പൂജ കഴിഞ്ഞ് നടപടിയാൽ ആറുമാസം കഴിയാതെ തുറക്കില്ല അങ്ങനെ നടപടി ഇറങ്ങുന്ന സമയമാണ്.

അദ്ദേഹം അവിടെ എത്തിയത് ആ ഭക്തന് ഉറക്കെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പൂജാരിയുടെ കാൽക്കൽ വീണു ഒന്ന് തുറന്നു തരുമോ ഒരു നിമിഷം മാത്രം ഭഗവാനെ ഒന്നു കാണാൻ അനുവദിക്കണം എന്ന് അപേക്ഷിച്ചു പക്ഷേ നടയടച്ചാൽ ആറുമാസം കഴിയാതെയും തുറക്കാൻ പാടില്ല എന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിയമമായ നിയമമാണ് പൂജാരി ആഭക്തനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുവാൻ കുറെ ശ്രമിച്ചു .

എന്നാൽ ആ ഭക്തൻ തന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പൂജാരിയോട് പറഞ്ഞു ഇനി പോയി ആറുമാസം കഴിഞ്ഞു വരൂ അല്ലാതെ ഒന്നിനും കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സഹതാപത്തോടെ ആ പൂജാരി പോയി 10 മിനിറ്റ് മുൻപ് വന്നിരുന്നു എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ദർശനം ലഭിക്കുമായിരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *