കാ മം മൂ.ത്ത് ഭാര്യയുടെ അമ്മയെ കേറി പിടിച്ച മരുമകന് സംഭവിച്ചത്…

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം ഒരു ലക്ഷ്യവും ഇല്ലാതെയാണ് ഇറങ്ങി നടന്നത് ഇനി ജീവിക്കണമെന്ന് തന്നെ മോഹമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെയിൽ പാളത്തിലൂടെ നടന്നു ശാന്തം ദൂരെ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ട്രെയിനിന്റെ ചോളമടി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയും എല്ലാം വരുന്നത് വരെ ഇവിടെ കാത്തുനിൽക്കുക തന്നെയും ഇനിയൊരു തിരിച്ചുപോക്ക് തന്നെക്കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല അത്രത്തോളം ജീവിതത്തെ വെറുത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

   

കയ്യിലെ പേഴ്സിൽ ഉള്ള ഫോട്ടോ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു നോക്കി ഭാസ്കരൻ ചേട്ടനും താനും ഒരേ മകൾ ശ്രീജയും അവളുടെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് എന്തോ ഒരു ആവശ്യത്തിന് പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാസ്കരൻ ചേട്ടനായിരുന്നു അന്നത്തെ ഫോട്ടോ ആണ് ഇത് അതുകഴിഞ്ഞ് .

പിന്നെയും ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു അവളുടെ വിവാഹം ചെറുക്കാൻ ഗൾഫിലാണ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത് പക്ഷേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിനുശേഷമാണ് അവൻ അവിടെ നിന്ന് ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് നാട്ടിൽ വന്നതാണ് എന്ന് സത്യം ഞങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞത് നാട്ടിൽ അവന്റെ വീടിനെ അരികിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ആളുടെ ഓട്ടോയിൽ താൽക്കാലികമായി പോവുകയായിരുന്നു പിന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/f4kscd4fBzM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *