ജോലി ഒഴിവുകൾ ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം… 👇👇👇👇

നമസ്കാരം ഇന്ന് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ പത്തും പ്ലസ് ടു പാസായവർക്കും അല്ലാത്തവർക്കും അനുയോജ്യമായ ജോലി ഒഴിവുകൾ സാലറി 15000 ടു ഇരുപത്തി നാലായിരം ഫ്രീ അക്കോമഡേഷൻ ആൻഡ് ഫുഡ് അവൈലബിൾ ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്……..

   

. ഷിപ്പിലേക്ക് ജോലിക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട് നോ സർവീസ് ചാർജ്. RPSL NO: MUM504 CDC ഉള്ളവർക്കും ഇല്ലാത്തവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം…… ഡിഗ്രി ഡിപ്ലോമ ബി ടെക് പ്ലസ് ടു ഐടി എസ്എസ്എൽസി ഉള്ളവർക്കും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്…….. തൃശ്ശൂരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ട്രാവൽസിലേക്ക് ഡ്രൈവറെ കാർ ഡ്രൈവറെ ആവശ്യമുണ്ട് .

സാലറി 15000 രൂപ 18000 ഫുഡിനെ കോപ്പറേഷൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകും…… അക്ഷയ സെന്റർ ഇല്ലേ ജോലിയിൽ അറിയാവുന്ന ഒരു സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട് വിവരങ്ങൾക്കായി ബന്ധപ്പെടുക അക്ഷയ ഈ കേന്ദ്രം കാനിയ പുരം തിരുവനന്തപുരം…… ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ ജോലി അവസരം ലഭിക്കാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/VKk7Ldjg6tE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *