ജോലി അവസരങ്ങൾ പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും അവസരം… പ്രായം യോഗ്യത പ്രശ്നമല്ല.. Click👇👇👇

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ജോലി ഒഴിവുകൾ ജോയിൻ ഹൗസ് ആൻഡ് ബി എ ഗ്രേറ്റ് ടീം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആൻഡ് ഓഫീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് യോഗ്യത എസ്എസ്എൽസി പ്ലസ് ടു ഐടി ഡിഗ്രി ശമ്പളം 1500 മുതൽ 49,000 വരെ വയസ്സു വരുന്നത് 18 മുതൽ 30 വരെ പ്രവർത്തി പരിചയമില്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് .

   

ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിൽ ബയോഡാറ്റ അയക്കുക……. പാലക്കാട് ജില്ലാ ചാലിശ്ശേരിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബേക്കറി പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയിലേക്ക് പത്ത് ലേഡി സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട് പാലക്കാട് മലപ്പുറം തൃശ്ശൂർ ബോർഡർ താമസ സൗകര്യം ലഭ്യമാണ് കോളിഫിക്കേഷൻ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല 18 മുതൽ 35 വയസ്സ് വരെ സാലറി 900 തൊട്ടിട്ട് പത്തായിരം വരെ ജോബിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോസ് മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/zAsoxfqWWic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *