തിരുപ്പതിയിൽ ദർശനം നടത്തിയവരുണ്ടോ??? അത്ഭുതം സംഭവിക്കും!

നമസ്കാരം പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതo സപ്ത ഗിരീശൻ അഥവാ ബാലാജി എന്നറിയപ്പെടുന്ന തിരുപ്പതി വെങ്കിടേശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നത് പുണ്യമാണ് എന്നാണ് ഭക്തരുടെ വിശ്വാസം ഭക്തന്റെ അർഹതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ദേവൻ അനുഗ്രഹവും സൗഭാഗ്യവും നൽകുമെന്നും ഇവിടെനിന്ന് എന്തെങ്കിലും കവർന്നെടുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അഥവാ ശ്രമിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അവർക്ക് ദുരന്തം സംഭവിക്കും എന്നുമാണ് വിശ്വാസം.

   

മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ അവതാരമായി കഴുതപ്പെടുന്ന തിരുപ്പതി വെങ്കിടേശ്വരനെയും നിത്യേനയും ആറു പൂജകളാണ് ഉള്ളത് പുലർച്ചെ 2 30 സേവ എന്ന് പറയുന്നു സൂര്യോദയത്തിനുശേഷം ഉഷപൂജയായ മധ്യാനുപൂജ സൂരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉള്ള പൂജ പ്രദോഷ സന്ധ്യയ്ക്ക് നടക്കുന്ന സന്ധ്യാ കാലപൂജ അത്താഴപൂജ എന്നിവയാകുന്നു തിങ്കളാഴ്ചകളിൽ വിശേഷപൂജ്യം ചൊവ്വാഴ്ചകളിൽ പത്മാരാധനാം വ്യാഴാഴ്ചകളിൽ അഭിഷേകം എന്നിവ പ്രധാനം തന്നെയാകുന്നു തിരുപ്പതിയിൽ ദർശനം നടത്തുക എന്നത് പുണ്യകരം അഥവാ ഭാഗ്യകരമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാകുന്നു.

ജീവിതത്തിൽ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ ഇതിനാൽ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരുന്നതാകുന്നു അനേകം ഫലങ്ങളാണ് തിരുപ്പതിയിൽ ദർശനം നടത്തുന്നതിലൂടെയും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരുക അതിനാൽ ഒരുക്കിലെങ്കിലും തിരുപ്പതിയിൽ ദർശനം നടത്തുവാൻ ഏവരും ശ്രദ്ധിക്കുക തിരുപ്പതിയിൽ ദർശനം നടത്തുകയാണ്.

എങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരുന്ന അത്ഭുതകരമായ ഫലങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇനി പറയുവാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ ഫലം എന്നു പറയുന്നത് പലർക്കും ജീവിതത്തിൽ സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നുചേരുന്നവരാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *