ഇതിൽ വീട്ടിലെ സ്ത്രീ പറയുന്നതാണോ യുവാവ് പറയുന്നതാണോ ന്യായം എന്ന് പറയാമോ

നമസ്കാരം വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇതിൽ വീട്ടിലെ സ്ത്രീ പറയുന്നതാണ് യുവാവ് പറയുന്നതാണോ ന്യായം എന്ന് പറയാമോ ഓൺലൈൻ സാധനം ഓർഡർ ചെയ്തു വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ പ്രശ്നമാണ് ഇത് ഡെലിവറി ചെക്കനും യുവതിയും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമാണ് ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് മുഴുവനായും കണ്ടിഷൻ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെയും കാണുക.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *