വീട്ടിലോ പരിസരത്തോ കാക്ക കൂട് ഉണ്ടോ? എങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ പോകുന്നു,

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ വീട്ടിലും പറമ്പിലും പലതരത്തിലുള്ള ജീവികൾ കൂടു വയ്ക്കാറുണ്ട് ചില ജീവികൾ കൂട് വയ്ക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചില പക്ഷികൾ കൂടു വയ്ക്കുന്നത് വളരെ ശുഭകരമായി വളരെ ഐശ്വര്യം ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ മറ്റു ചില ജീവികൾ കൂടിവയ്ക്കുന്നത് ആകട്ടെ എന്ന് വലിയ ദോഷമായിട്ടാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം.

   

ഏതൊക്കെ ജീവികൾ കൂടിവച്ചാൽ എന്തൊക്കെ ബലങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നുവരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും കാക്ക വീട്ടിലോ പരിസരവും കൂടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ബലമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് പറയാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഒന്നു പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ നാളെ ഞായറാഴ്ച ശനിദോഷം ബാധിച്ച ഒരു എട്ടു നാളുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നാളെ പ്രത്യേകം പൂജ നടത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്.

നാളത്തെ ശിവപൂജയെ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പങ്കു ചേരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേരും ജന്മനക്ഷത്രവും വീഡിയോയുടെ താഴെയായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അവരുടെ പേരെയും നാളും ഈ വിവരങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി വീഡിയോയുടെ താഴെയായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രിയോടുകൂടിയും നാളെ രാവിലെ യോട് കൂടിയും കുറിച്ച് നാളെ വൈകിട്ട് നടത്തുന്ന ശിവഭോജിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ഇതിനു കുറച്ചു കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *