ഗുരുവായൂരിൽ ദർശനത്തിന് പോകുന്ന ഭക്തർ ഈ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു വാങ്ങാൻ മറക്കരുത്…

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഗുരുവായൂർ അമ്പാടി കണ്ണനെ എല്ലാ ദിവസവും വേണം നിർമ്മാല്യ ദർശനം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ കണ്ണനെയും കുളി നിർബന്ധമാണ് മേൽശാന്തിയാണ് ഭഗവാനെയും എണ്ണ തേച്ച് കുളിപ്പിക്കുന്നത് ശുദ്ധമായ മരച്ചക്കയിൽ ആട്ടിയും എടുത്താം എള്ളെണ്ണ കൊണ്ട് മാത്രമേ കണ്ണനെ അഭിഷേകം പതിവുള്ളു അതാണ് കണ്ണനെ ഏറെ പ്രിയം ആട്ടിയ എണ്ണ തലേദിവസം തന്നെ വെള്ളി കുടത്തിൽ ആക്കിയ പോലെ വാഴയില കൊണ്ട് .

   

വായിക്കെട്ടി പാരമ്പര്യ അവകാശി ആചാരപൂർവ്വം ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കും കണ്ണനെ എണ്ണഭിഷേകത്തിനും മാറുനാഴി എണ്ണ വേണം എണ്ണ അഭിഷേക സമയത്ത് ശ്രീകോവിലിൽ പ്രധാന നടയിലെയും ചെറിയ സ്വർണ്ണമണിയിൽ നിന്നും ഓംകാര നാദം മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഭക്തജനങ്ങൾ നാമജമത്തോടെയും എണ്ണഭിഷേകം കണ്ട് തൊഴുതു നിൽക്കും കണ്ണന്റെ കൃഷ്ണ അഞ്ജന വിഗ്രഹത്തിൽ കൂടി അഭിഷേകം എണ്ണ ഒഴുകുന്ന ദർശനം ദിവ്യമാകുന്നു അതിനുശേഷം കണ്ണന്റെ മൃദു മീനിയിൽ ഭാഗ്യ ചാർത്തുന്നു .

വാടിയ എണ്ണ വാത രോഗത്തിനും ശരീരവേദനയ്ക്കും പറ്റിയ ഔഷധമാണ് ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ആടിയ എണ്ണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ സംഭവിച്ച അത്ഭുതകരമായ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആടിയ എണ്ണ ഏത് തരത്തിലുള്ള വാത രോഗത്തിനും ശരീരവേദന ഇല്ലാതാക്കുവാനും പറ്റിയ പ്രസാദം ആകുന്നു ഭക്തിയും വിശ്വാസവുമാണ് വേണ്ടത് ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ആടിയ എണ്ണയും ബന്ധപ്പെട്ട ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ സംഭവിച്ചാൽ .

അത്ഭുതകരമായ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അടിയാ എന്ന ഏതുതരം വാത രോഗത്തിനും ശരീരവേദന ഇല്ലാതാക്കുവാനും പറ്റിയ പ്രസാദം ആകുന്നു മേൽപ്പത്തൂർ നാരായണ ഭട്ടത്തിരി പല ചികിത്സകൾ കൊണ്ടും പ്രായശ്ചിത്ത കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടും രോഗം മാറാതെ ഒടുവിൽ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ 100 ദിവസം ഭജന ഇരിക്കുവാൻ വേണ്ടി എത്തിച്ചേർന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *