.ഗുരുവായൂർ നടയിൽ നടന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം – ഞെട്ടി ക്ഷേത്രം തന്ത്രിയും ഭക്തരും.

നമസ്കാരം പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ലോകജനപാലകനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വിളിച്ചാൽ വിളിപ്പുറത്തുള്ള ദേവൻ എന്റെ കൃഷ്ണ എന്നൊന്നും മനസ്സൊരുക്കി വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓടിവന്ന എല്ലാ സഹായവും ചെയ്തു തരുന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം ദേവനാണ് നമ്മളിൽ ഒരുവനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഭഗവാനെ മനസ്സുരുകി പ്രാർത്ഥിച്ചവർക്ക് ഒന്നും ഇന്നേവരെ നിരാശപ്പെടേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്ത് എത്ര അധികം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്തർ ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് .

   

നിങ്ങൾ ഒരു ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്തനാണ് ഒരു ഗുരുവായൂര ഭക്തനാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക നമുക്കറിയാം എത്രത്തോളം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്തർ അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഭക്തൻ നമുക്കിടയിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് ബോക്സിൽ നമുക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് .

ഭഗവാന്റെ ഒരു വലിയ ഒരു സംഭവമാണ് ഭഗവാന്റെ ഒരു ലീലയാണ് ഒരുപാട് കഥകൾ ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് ഭഗവാനെപ്പറ്റി പറയാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്നും നാളെയും ഒന്നും മതിയാകില്ല യുഗങ്ങൾ വേണ്ടിവരും അത്രത്തോളം കഥകളും സംഭവവികാസങ്ങളും ഒക്കെ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *