ആമസോണിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാമ്പ്!😱

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മളിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബൈകുന്നം ഇലജന്തുക്കൾ ആയിരിക്കും പാമ്പുകൾ നമ്മളെയൊക്കെ സാധാരണ അത്ര വലിയ പാമ്പുകളെ ഒന്നും കാണാറില്ലായിരിക്കും എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇന്നേവരെ ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചില പാമ്പുകളെയാണ് അപ്പോൾ സമയം കളയാതെ നമുക്ക് നേരം വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം.

   

2013 സെപ്റ്റംബറിൽ പെറുവിനെ ആമസോണിൽ ആണ് ഈ ഭീമൻ അക്കൗണ്ട് എത്തി ആനകൊണ്ടം ഇരയെ വിഴുങ്ങിയ ശേഷം ഒരു പുഴയുടെ അരികിൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ഭീമൻ പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തിയശേഷം ആ ഗ്രാമവാസികൾ ഈ പാമ്പിനെ കൊല്ലുകയും ശേഷം അതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പിന്നീട് പുറത്തുവന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് എറിയാൻ വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *