5 വർഷം കൊണ്ട് തിരിച്ചടച്ചാൽ മതി 40 ലക്ഷം വരെ 10 സെക്കൻ്റ് കൊണ്ട് വായ്പ..

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് യാതൊരുവിധ ഈടവും ജാമ്യം ഇല്ലാതെ 40 ലക്ഷം രൂപ വരെ ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടും പേഴ്സണൽ ലോൺ നൽകുന്ന മികച്ച ഒരു അമ്മയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വായ്പ ആർക്കൊക്കെയാണ് ലഭിക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന് മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇതിന് എത്രയാണ് പലിശ നിരക്കും എത്രയാണ് ഇതിന് തിരിച്ചടവ് കാലാവധിയും ഈയൊരു വായിപ്പിക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷ നൽകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ രേഖകളാണ് നമ്മൾ ഹാജരാക്കേണ്ടത്.

   

എന്നെല്ലാം ഈ വീഡിയോയുടെ വിശദമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിന് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിനു മുൻപും ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക് ചെയ്ത സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഒരുപാട് സാമ്പത്തിക സഹായ പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് നിർഭാഗ്യവശാൽ എവിടെയെങ്കിലും മാധ്യമങ്ങളും ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറില്ല.

അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയുള്ള സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് ഇതിന്റെ ഒന്നും ആനുകൂല്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും ലഭിക്കാറുമില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനും അതേപോലെതന്നെ വിവിധ തൊഴിലവസരങ്ങളെയും കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനും നമ്മുടെ പേജ് ഒന്ന് എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *