ഇതു മനസ്സിൽ ഉരുവിട്ടാൽ,നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ശിവൻറെ രക്ഷ നേടാം

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഓം നമശിവായ ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെയും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറഞ്ഞതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം അതായത് ജാതി മദർ സ്ത്രീപുരുഷഭേദമേ എന്നെ പറയുകയാണ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞുപോകുന്ന ഒരു ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തിയോടുകൂടി ജീവിതം നയിക്കാൻ ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവതിയാണ് ഇത് പറയാൻ കാരണം സൂക്ഷ്മമായി.

   

ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സംതൃപ്തി തന്നെയാണ് അത് മനസ്സിന്റെ സംതൃപ്തിയാവാം അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ സംതൃപ്തിയും ആകാം എന്തായാലു സംതൃപ്തിയായിട്ടുള്ള ജീവിതമാണ് ഓരോ മനുഷ്യനും ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് ഈ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ തന്നെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സംതൃപ്തി അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ പറഞ്ഞത് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും അല്പം ചിന്തിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പിടികിട്ടുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *